English version

Publikationer

Per Bäckström


Böcker och redaktion

 1. Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, (diss.) Lund: Ellerströms förlag, 2003.
 2. Sense and Senses in Aesthetics, Per Bäckström & Troels Degn Johansson (red.), Göteborg: NSU Press, 2003.
 3. Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska, Lund: Ellerströms förlag, 2005.
 4. Centre-Periphery. The Avant-Garde and the Other, Per Bäckström (red.), Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 5. Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix, Paris: L’Harmattan, 2007.
 6. Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi, Lund: Ellerströms förlag, 2010.
 7. Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4, Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström & Unni Langås (red.), Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2010.
 8. Codex and Code. Aestethics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Per Bäckström et alii (red.), Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010.
 9. Norsk avantgarde, Per Bäckström & Bodil Børset (red.), Oslo: Novus forlag, 2011.
 10. Decentring the Avant-Garde, Per Bäckström & Benedikt Hjartarson (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies, 2014.

Artiklar

 1. ”Poetisk lek. En studie i Sandro Key-Åbergs litteraturpedagogik”, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge, Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg & Johan Stenström (red.), Lund: Lund University Press, 1996.
 2. ”Samvetets ro. Börje Veslens novell ’Ångfärjan Tegelbacken’”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 3 1998.
 3. ”Den som döljer sin dåre dör utan röst. Henri Michaux och kanonskrivandets problematik”, Res Publica nr 46/47 1999 – Agora 1999: 3/4.
 4. ”Michael Riffaterre och poesins semiotik. En kritisk läsning”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2000: 2.
 5. ”’Vi lever i ett sönderfall’. Ruin och melankoli hos Bruno K. Öijer”, Ruinøs modernitet, Troels Degn Johansson, Claus Krogholm Kristiansen & Erik Steinskog (red.), Aarhus: NSU Press, 2000.
 6. ”Bokstävernas ogenomträngliga virrvarr. Fonemisk läsning i en skandinavisk kontext”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 7 2000.
 7. ”’Krossa bokstävlarna mellan tänderna’. Språkgrotesk hos Gunnar Ekelöf och Henri Michaux”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 8 2000.
 8. ”Avant-garde, Vanguard or ’Avant-Garde’. What we are talking about when we are talking about avant-garde”, Representing. Gender, Nation and Ethnicity in Word and Image, Karin Granqvist & Ulrike Spring (red.), Tromsø: Kvinnforsk skriftserie, 2001.
 9. Per Bäckström & Troels Degn Johansson, ”Introduction”, Sense and Senses in Aesthetics, Per Bäckström & Troels Degn Johansson (red.), Göteborg: NSU Press, 2003.
 10. ”Suspicion in the Ear. The Space of Reading (Poems)”, Sense and Senses in Aesthetics, Per Bäckström & Troels Degn Johansson (red.), Göteborg: NSU Press, 2003.
 11. ”’Spræng den förbannade kultureliten!’. Bruno K. Öijer och 1970-talets avantgarde”, ArbejdspapirCenter for Modernismestudier, Universitetet i Aalborg, 2004.
 12. ”’Spräng den förbannade kultureliten!’ Bruno K. Öijer og 1970ernes avantgarde”, En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik, Charlotte Engberg, Marianne Ping Huang &Tania Ørum (red.), Köpenhamn: Spring forlag, 2005.
 13. Per Bäckström, Linda Hamrin Nesby & Tanja Kudrjavtseva. ”Forord, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 17 2005.
 14. ”’Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt’. Det nordiska efterkrigsavantgardets poetologi – exemplen Fahlström, Hodell & Højholt”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 17 2005.
 15. ”’Mellem livshunger og dødsangst’. Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 17 2005.
 16. Krama språkmateria – manipulera världen. Det nordiska 60-talsavantgardets gränsöverskridanden”, Modernisme i nordisk lyrikk 1, Hadle Oftedal Andersen & Idar Stegane (red.), Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2005.
 17. ”’Den laglösa poesin till makten!’ Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 18 2005.
 18. ”’Den gamla skamliga vanligheten’. En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 19 2006.
 19. ”Michail Bachtins etiska imperativ och dess betydelse för multikulturalismdebatten. Kommentar till föredrag av Torgeir Skorgen (Universitetet i Bergen): ’Kulturell dialogisme som hermeneutisk utopi? Bakhtinianske perspektiver på multikulturalismens krise’”, Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin, Helge Vidar Holm & Torgeir Skorgen (red.), Oslo: Spartacus forlag, 2006.
 20. Introduction”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 21. “One Earth, Four or Five Words. The Peripheral Concept of ’Avant-Garde’”, Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 22. Guru Papers. En unglitterär tidskrifts uppgång och fall”, OEI, nr. 33–35 2007.
 23. ”Outsidern Bruno K. Öijer”, Kuiper, nr. 3–4 2007.
 24. ”One Earth, Four or Five Words. The Notion of ’Avant-Garde’ Problematized”, Action Yes nr. 7, 2008.
  1. Debattsvar: Robert Archambeau, ”The Avant-Garde in Babel: Two or Three Notes on Four or Five Words”, Action Yes nr. 8, 2008.
 25. ”’GRRRRR blop spfnumpf!’. Det nordiska 60-talsavantgardets gränsöverskridanden”, Gränser i Nordisk litteratur – Borders in Nordic Literature vol. I, Proceedings of the XXVI conference of IASS 2006, Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson & Clas Zilliacus (red.), Åbo: Åbo Akademis förlag, 2008.
 26. ”The Poetics of Søren Ulrik Thomsen and Pia Tafdrup: A Comparative Study”, Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms, Mats Jansson, Janna Kantola, Jakob Lothe & H.K. Riikonen (red.), Helsingfors: Helsinki University Press, 2008.
 27. ”I digtet undersøges grænserne for det uudsigelige. Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup och dansk poetik”, Theorier om verklig dikning. En festskrift till Per Erik Ljung, Birger Hedén, Erik Hedling, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen & Helena Nilsson (red.), Lund: Absalon förlag, 2008.
 28. ”Guru Papers. The Rise and Fall of a Swedish Little Magazine in the 1970s”, Action Yes nr. 9, 2008.
 29. ”’Men också i poesin återstår allt att göra’. Diktens rum hos Öyvind Fahlström & Per Højholt”. Stedet. Modernisme i nordisk lyrikk 2, Hadle Oftedal Andersen, Peter Stein Larsen & Louise Mønster (red.), Helsinki: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2008.
 30. ” ’Crush the assholetters between the teeths’. Language grotesque in Henri Michaux and Gunnar Ekelöf – part 1”, Action Yes nr. 10 2009.
 31. ”Norwegen”, Metzler Lexikon Avantgarde, Hubert van den Berg & Walter Fähnders (red.), Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2009.
 32. ”Schweden”, Metzler Lexikon Avantgarde, Hubert van den Berg & Walter Fähnders (red.), Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2009.
 33. ”Performing the Poem. The Cross-Aesthetic Art of the Nordic Neo-Avant-Garde”, The Angel of History. Literature, History and Culture, Vesa Haapala, Hannamari Helander, Anna Hollsten, Pirjo Lyytikäinen & Rita Paqvalen (red.), Helsingfors: The Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki, 2009.
 34. ”Stockholm. Hauptstadt der skandinavischen Avantgarde-Bewegung der 1960er Jahre”, Deshima. Revue d’histoire global des pays du nord 2009: 1.
 35. ”’Jag gjorde mina översättningar nästan ordagrant’. Bob Dylan och Bruno K. Öijer”, Nordisk lyrikktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3, Hadle Oftedal Andersen, Per Erik Ljung & Eva-Britta Ståhl (red.), Helsinki: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2009.
 36. Valfrändskaper. Översättning och fellesnordiskt som kanonstrategier i Rondo, ta’ och Profil (1966–1968)”, Nordisk lyrikktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3, Hadle Oftedal Andersen, Per Erik Ljung & Eva-Britta Ståhl (red.), Helsinki: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2009.
 37. ’Crush the assholetters between the teeths’. Language grotesque in Henri Michaux and Gunnar Ekelöf – part 2”, Action Yes nr. 12 2010.
 38. ”’L’Art, expression de la Société, est précurseur et révélateur’. The Heterogeneity of the Notion of ’Avant-Garde’”, Codex and Code: Aestethics, Language and Politics in an Age of Digital Media, NORLIT 2009, Stockholm, August 6–9, 2009, Per Bäckström et alii (red.), Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010.
 39. ”Poeten som transcendental lege”, i Bruno K. Öijer. Det svarte puslespillet, Morten Wintervold (övers.), Tromsø:Margbog forlag, 2010.
 40. ”Att framföra dikten. Det nordiska neoavantgardets tvärestetiska performance”, Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner / Nordic Drama. Renewal and Transgression, Agata Lubowicka, Katarzyna Michniewicz-Veisland, Ewa Mrozek-Sadowska & Maria Sibinska (red.), Gdansk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2010.
 41. Per Bäckström & Unni Langås.”Samspill mellom kunstartene. Innledning”, Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4, Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström & Unni Langås (red.), Helsingfors: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2010.
 42. ”(forgive us,o life!the sin of Death. A Critical Reading of Michael Riffaterre’s Semiotics of Poetry”, Textual Practice vol. 25 nr. 5, October 2011.
 43. Per Bäckström & Bodil Børset, ”Norsk avantgarde – en innledning”, Norsk avantgarde, Per Bäckström & Bodil Børset (red.), Oslo: Novus forlag, 2011.
 44. ”Avantgardebegreppet”, Norsk avantgarde, Per Bäckström & Bodil Børset (red.), Oslo: Novus forlag, 2011.
 45. ”’blikket, du fanger ikke meg’. Epost-intervju med Jan Erik Vold”, Norsk avantgarde, Per Bäckström & Bodil Børset (red.), Oslo: Novus forlag, 2011.
 46. ”’tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik’. Öyvind Fahlströms översättningsstrategier”, IASS 2010 Proceedings Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010, Lund: Lund University Open Access, 2011.
 47. ”Öyvind Fahlströms konkreta poesi. Materialitet och performance”, Aiolos nr. 42 2011.
 48. ”Words as things. Concrete Poetry in Scandinavia”, Cahiers de la nouvelle Europe: special issue Transfers, Appropriations and Functions of Avant-Garde in Central and Northern Europe, 1909–1989, Paris: L’Harmattan, 2012.
 49. ” ’Et nytt møte’. Performance och performativitet i nordisk lyrik – från Jan Erik Vold till Dimmu Borgir”, Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6, Stefan Kjerkegaard & Unni Langås (red.), Bergen: Alvheim & Eide forlag, 2013.
 50. ”Norveska”, Mecler Leksikon Avangarde, Hubert van den Berg & Walter Fähnders (red.), Belgrad: J. B. Metzler Verlag, 2013.
 51. ”Svedska”, Mecler Leksikon Avangarde, Hubert van den Berg & Walter Fähnders (red.), Belgrad: J. B. Metzler Verlag, 2013.
 52. Per Bäckström & Benedikt Hjartarson. ”Rethinking the Topography of the International Avant-Garde”, Decentring the Avant-Garde, Per Bäckström & Benedikt Hjartarson (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies, 2014.
 53. ”Emot! – Henri Michaux och den groteska kunskapen”, i Henri Michaux. Vinkelben, Ordström förlag, 2015.
 54. The Intermedial Cluster.Åke Hodell’s Lågsniff”, Acta Universitatis Sapientiae, Series Film & Media Studies, de Gruyter, nr. 10 (2015), s. 47–60.
 55. ”’The Trumpet in the Bottom’. Öyvind Fahlström and the Uncanny”, Edda 2017:2.
 56. ”Kisses Sweeter than Wine. Öyvind Fahlström and Billy Klüver: The Swedish Neo-Avant-Garde in New York”, Artl@s Bulletin, vol. 6, 2017: 2 Migrations, Transfers, and Resemantization.
 57. Fahlström stannade i Stockholm. ’HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN’ och diktarkonferensen i Sigtuna 1953”, Edda, 2019 nr. 1.
 58. .”’Ég vil ekki stelpu eins og þig’. Abjektionstemat i den nordiska punkrockens kärlekslyrik”, Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken, Hadle Oftedal Andersen, Claus K. Madsen, Eirik Vassenden (red.), Bergen: Alvheim & Eide forlag, 2019.
 59. ”’Og du dør så langsomt at du tror du lever’. Författarrollen hos Öyvind Fahlström, Dan Turèll och Bertrand Besigye”, Nye posisjoner i samtidslyrikken / Nye posisjoner i poplyrikken, Hadle Oftedal Andersen, Claus K. Madsen, Eirik Vassenden (red.), Bergen: Alvheim & Eide forlag, 2019.
 60. ”Noise Music – an Avant-Garde Fusion of Art and Life?, Bjørn Hatterud,opublicerad.

Recensioner av facklitteratur

 1. Recension av Lars Ahlbom. Sven Delblanc, Stockholm: Natur och kultur, 1996; i Nordvästra Skånes Tidningar 961010.
 2. Recension av Lars Ahlin. Breviarium, Stockholm: Bonnier, 1996; i Nordvästra Skånes Tidningar 961109.
 3. Recension av Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling, Lena Moberg & Margareta Westman (red.), Stockholm: Norstedts förlag, 1996; i Nordvästra Skånes Tidningar 970108.
 4. Recension av Språket lever! Festskrift till Margareta Westman, Stockholm: Svenska språknämnden, 1996; i Nordvästra Skånes Tidningar 970217.
 5. Recension av Octavio Paz. Den dubbla lågan. Om kärlek och erotik, Elisabeth Helms & Manni Kössler (övers.), Stockholm: Bromberg, 1998; i Nordvästra Skånes Tidningar 980415.
 6. Recension av Fredric Bedoire. Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830–1930, Stockholm: Carlsson, 1998; i Nordvästra Skånes Tidningar hösten 98.
 7. Recension av Sven Lindqvist. Nu dog du. Bombernas århundrade, Stockholm: Bonniers, 1999; i Nordvästra Skånes Tidningar 990914.
 8. ”Mystik och ekfras i svensk modernism”, recension av Mats Jansson: Den siste barden. Ord och bild hos Sven Alfons, Stockholm/Stehag: Symposion, 2005; i Edda, 2005: 4.
 9. Recension av Daan Vandenhaute: Om inträdet i världen. Lyrikedebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält, Stockholm: Gidlunds förlag (diss. Ghent), 2004, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2005: 3.
 10. Recension av Jørn Erslev Andersen: Værkelighed. Essays om dansk litteratur, Århus: Forlaget Modtryk, 2005; i Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 18 2005.
 11. Recension av The Avant-Garde and the Margin. New Territories of Modernism, Sanja Bahun-Radunovi & Marinos Pourgouris (red.), Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2006; i Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 12. Recension av Avant-Garde/ Neo-Avant-Garde, Dietrich Scheunemann (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies 17, 2005; Neo-Avant-Garde, David Hopkins (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies 20, 2006; i Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 13. Recension av Dada Culture. Critical Texts on the Avant-Garde, Dafydd Jones (red.), Amsterdam & New York: Rodopi, Avantgarde Critical Studies 18, 2006; i Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, nr. 21 2007.
 14. Recension av Trygve Söderling. Drag på parnassen I–II, Helsingfors: Nordica, 2008. Del I: Medelklass med mänskligt ansikte. Medelklassradikalism i fyra sextiotalsromaner av Christer Kihlman, Jarl Sjöblom, Marianne Alopaeus och Ulla-Lena Lundberg Del II: Modernistdebatten. Sak, person och fält i en finlandssvensk litteraturdebatt år 1965; i Ny Tid, 2009: 1–3.
 15. Recension av Yvonne Blomberg. Att besvärja döden. Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963–1999, Stockholm: Gidlunds förlag, 2011 (diss.); i Samlaren 2011, 2012.
 16. Recension av Anders Juhl Rasmussen. Arena-modernisme. En position i dansk litteratur, Köpenhamn: Gyldendal, 2012; i Edda, 2014: 1.
 17. Recension av Anders Juhl Rasmussen. Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2018, i Samlaren, 2020: 1, i publicering.

 

Till Per Bäckström’s huvudsida
Per Bäckström’s main page
Ansvarig för sidan Per Bäckström – per.backstrom[at]kau.se.
Senast uppdaterad 5 april 2019.