English version

Biografi


Fil. Dr. Per Bäckström

Per Bäckström arbetar som professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet sedan 2010, och arbetade dessförinnan som førsteamanuensis (motsv. universitetslektor i övriga nordiska länder) vid Institutt for Kultur og Litteratur, Universitetet i Tromsø. Han är chair för the membership commission of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM). Han har publicerat monografin Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (Ellerströms förlag 2005), som har omarbetats och översatts till franska som Le grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix (L’Harmattan 2007). Tillsammans med Troels Degn Johansson har han redigerat Sense and Senses in Aesthetics, NSU Press: Göteborg, 2003; och på egen hand temanumret Centre-Periphery av Nordlit nr. 21 2007. Han har varit verksam som litteraturrecensent, och har bl.a. publicerat flera studier av Michail Bachtin, intermedialitet, avantgarde och neoavantgarde (se cv). Per Bäckström forskar för närvarande på det nordiska neoavantgardet och Öyvind Fahlströms tvärestetiska konstnärskap.

Han erhöll filosofie doktorsgrad i Litteraturvetenskap vid Universitetet i Lund, Sverige 2003, på doktorsavhandlingen Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer, Lund: ellerströms förlag, 2003; och blev antagen som oavlönad docent 2008. Han har arbetat som amanuensis vid Institutt for Allmenn Litteraturvitenskap vid Universitetet i Tromsø, under åren 1996–1999. Hösten 1999 arbetade han dessutom som amanuensis vid Institutt for Bibliotekskunnskap. Åren 2000–2010 arbetade han som førsteamanuensis vid Institutt for Kultur og Litteratur. Han är medlem i nio olika nordiska forskningsnätverk: Nordens Sommar-Universitet (NSU), International Association of Scandinavian Studies (IASS), European association of Avant-garde and Modernism Studies (EAM), Nordisk Avantgarde Netværk, Den moderna nordiska lyrikens former, Nordisk lyrisk modernism, The Future of Comparative Literature and the Nordic Perspective, Centrum för Metriska Studier (CMS) och Nordisk Bachtin Dialog.

Till Per Bäckströms huvudsida
Per Bäckström’s main page

Ansvarig för sidan Per Bäckström – per.backstrom[at]kau.se.
Senast uppdaterad 23 mars 2011