English version

Curriculum vitae

Per Bäckström


Utbildning/kompetens

• affilierad professor vid Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), Linnéuniversitetet, från 2019.

• professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 2010–2019.

• tillerkänd professorskompetens vid bedömning till professur i Nordisk litteratur, Helsingfors universitet, april 2009. Provföreläsning för professur den 10 februari 2009.

• docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet, 2008.

• filosofie doktorsexamen (FD) i litteraturvetenskap, Lunds universitet, 2003.

• filosofie magisterexamen (FM), Lunds universitet, 1994. 80 poäng litteraturvetenskap, 40 poäng teoretisk filosofi, 40 poäng konstvetenskap.

• civilingenjörsexamen i elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola, 1985.

Vetenskapliga bedömningar och kommittéer

• peer reviewer för European Journal of Scandinavian Studies (EJSS), våren 2019.

• sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens, Anders E. Johansson, Mittuniversitetet, 2018.

• bedömning av ansökan till the Icelandic Research Fund Application, 2018.

• medlem av betygskommitté för Johan Gardfors doktorsavhandling Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde, i litterturvetenskap, Göteborgs universitet, disputation den 8 dec 2017.

• sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens, Marie Öhman, Mälardalens högskola, 2016.

• external reviewer vid bedömning av promovering till full professor för Benedikt Hjartarson, Háskóli Íslands, 2015.

peer reviewer för Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), hösten 2015.

medlem av betygskommitté för Anna Stibe Wallners doktorsavhandling ”I am walking in my city”. The Production of Locality in Githa Hariharan’s In Times of Siege, Vikram Chandra’s Love and Longing in Bombay, and Amit Chaudhuri’s Freedom Song, i engelska, Karlstads universitet, disputation den 20 sep 2014.

• Sakkunnig vid bedömning av anställning av universitetslektor i Litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, 2014.

external reviewer vid bedömning av promovering till associate professor för Benedikt Hjartarson, Háskóli Íslands, 2014.

• peer reviewer för Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), våren 2014.

• sakkunnig vid bedömning av professorat i dansk litteratur og lyrik, ved Institut for Kultur og Globale Studier, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg universitet, hösten 2013.

• opponent vid slutseminarium för Emma Tornborgs doktorsavhandling Picturing the Poem. Poetry, Intermediality and Mental Imagery, i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö, 12 juni 2013.

medlem av betygskommitté för Maria Berglunds doktorsavhandling Värv och verk. Förnyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från tillkomst till tryckt bok, i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, disputation den 31 maj 2013.

medlem av betygskommitté för Roger Edholms doktorsavhandling The Written and the Unwritten World of Philip Roth. Fiction, Nonfiction, and Borderline Aesthetics in the Roth Books, i litteraturvetenskap, Örebro universitet, disputation den 26 oktober 2012.

• opponent vid slutseminarium för Fredrik Nybergs doktorsavhandling Hur låter dikten?, i litterär gestaltning, Akademin Valand, Göteborg, 20 september 2012.

• referee för Nordic Journal for Masculinity studies / Nordisk tidskrift för maskulinitetsforskning (NORMA), hösten 2012.

• deltagande i bildandet av Nationella rådet för samverkan av forskarutbildningen i litteraturvetenskap (NRFUL), med representanter från alla litteraturvetenskapliga ämnen i Sverige (förutom Uppsala), 2011; med ansvar för att lägga upp nationella doktorandkurser, samt verka för FoU-frågor i litteraturvetenskap i Sverige.

sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens, Pär Yngve Andersson, Litteraturvetenskap, Örebro universitet, 2011.

• fakultetsopponent på Yvonne Blombergs doktorsavhandling Att besvärja döden. Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963–1999, Litteraturvetenskap, Stockholms universitet, 1 juni 2011.

sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentkompetens, Hadle Oftedal Andersen, Nordica, Helsingfors universitet, 2011.

administrativ ledare för professorsbedömning av John Sundholm, filmvetenskap, Karlstads universitet 2011.

• medlem av redaktionskommittéen och peer-reviewer för Arena Romanistica, Universitetet i Bergen, sedan 2008.

• administrativ ledare för och medlem i bedömningskommitté för førstelektorstjänst i Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2007.

• medlem i bedömningskommitté och försteopponent för Morten Søndergaards ph.d.-avhandling Rumpunkteringer. Show-Bix og Per Højholts mediebevidste praksis 1967–>, Institut for Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, forsvar den 12 april 2007.

• redaktör för Nordlit. Arbeidstidsskrift for litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2004–2005 (med Cathrine Theodorsen, Kristin Jernsletten och Linda Nesby).

• medlem i bedömningskommitté och försteopponent för Claus Falkenstrøms ph.d.-avhandling Det er poesi og manifest. Dansk avantgardelyrik i det 20. århundrede, Institut for Kommunikation, Aalborg universitet, forsvar den 5 maj 2004.

Deltagande i internationella forskningsnätverk

European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), internationellt forskningsnätverk, under 2007–2011 som ”chair of the membership kommission”.

Nordisk Avantgarde Netværk – ett tväretetiskt och tvärdisciplinärt nordiskt forskningsnetvärk, deltar som koordinator för Norge. Finansierat av NorFA/NordForsk 2005–2009.

International Society for Intermedial Studies (ISIS), deltar sedan 2011.

Nordisk lyrisk modernism – nordiskt forskningsnätverk etablerat 2002.

International Association of Scandinavian Studies (IASS), internationellt nätverk, deltar sedan 2000.

Nordisk Förening för Litteraturforskning (NORLIT) – internationellt forskningsnätverk, deltar sedan 2007.

Nordisk Bachtin Dialog – nordiskt forskningsnätverk etablerat 1999.

Nordiskt Sällskap för Metriska Studier – NordMetrik (tdigare Centrum för Metriska Studier – CMS), nordiskt forskningsnätverk.

Nordisk Sommar-Universitet (NSU), deltog 1998–2013, ett engagemang som resulterade i ett stort och tvärfackligt kontaktnät. Finansierat av Nordiska ministerrådet.

The Future of Comparative Literature and the Nordic Perspective – nordiskt forskningsnätverk.

Modern Studies Association (MSA) – internationellt, USA-baserat forskningsnätverk, deltog 2008–2012.

Konferensarrangör

• Gränsöverskridanden, ämneskonferens i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 11–13 maj 2016.

• Norsk avantgarde, Litteraturhuset Oslo, 8 maj 2014.

• Lyrik och kön, för nätverket Nordisk modernistisk lyrikk, Karlstads universitet, 4–5 oktober 2012.

Michael Bachtin och kronotopen, för nätverket Nordisk Bachtindialog, Karlstads universitet, 24–25 november 2010.

Nordisk modernistisk lyrikk og andre kunstarter, för nätverket Nordisk modernistisk lyrikk, Universitetet i Tromsø, 1–2 oktober 2009.

Norsk avantgarde. Performative sjangere (Film, teater, performance, happenings, live-arts, dans, musikk etc), Litteraturhuset Oslo, 24–25 april 2009.

Norsk avantgarde. A contradiction in terms?, tillsammans med Bodil Børset och med stöd från Nordiskt Avantgardenätverk, Tromsø, 9–10 maj 2008.

Moderne nordisk lyrikk, nordisk litteraturkonferens, tillsammans med Ole Karlsen, Staur gård, Hamar, Norge, 25–27 januari 2007.

Centre–Periphery. Avant-Garde and the Other – internationell konferens, Nordiskt Avantgardenätverk, Tromsø, 23–24 november 2006.

• koordinator-seminarium, Nordiskt Avantgardenätverk, Maison des Sciences de l’Homme, Université de Sorbonne, Paris, 8–10 juni 2006.

Den nordiske etterkrigslyrikkens poetologi, nordisk litteraturkonferens, tillsammans med Ole Karlsen, Universitetet i Tromsø, 10–12 februari 2005.

Forskningsadministrativ erfarenhet

• ledamot i styrelsen för Centrum för genusforskning (CGF), sedan 2017.

• ledamot av the advisory board för Centre for Avant-Garde Studies, University of Iceland, från 2013.

• ledamot i lokal referensgrupp för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (Centre of Gender Excellence,Linköpings, Örebro och Karlstads universitet), från 2013.

• deltagande i bildandet av Nationella rådet för samverkan av forskarutbildningen i litteraturvetenskap (NRFUL), med representanter från alla litteraturvetenskapliga ämnen i Sverige (förutom Uppsala), 2011; med ansvar för att lägga upp nationella doktorandkurser, samt verka för FoU-frågor i litteraturvetenskap i Sverige.

• ”chair of the membership commission” för European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), 2007–2011.

• medlem av styrelsen för och koordinator för Norge i Nordisk Avantgarde Netværk, finansierat av NorFA/NordForsk 2005–2009.

• chair för session om ”Avantgarde”, Codex and Code. Aesthetics, Language, and Politics in an Age of Digital Media, Nordisk Förening för Litteraturforskning (NORLIT), Stockholm 6–9 augusti 2009.

• samarbetspartner i Tromsø vid ansökan till Norges Forskningsråd 2005, om finansiering av det internationella forskningsnätverket Nærvær etter poststrukturalismen.

• ansökningsskrivning till Norges forskningsråd om finansiering av nätverket Den moderna nordiska lyrikens former 2005.

• Koordinator (en av tre) för forskningsseminariet vid Institutt for Litteratur og Kultur, Universitetet i Tromsø, 2005–2006. Huvudkoordinator våren 2005.

• deltagande i arrangemang av War & Peace. 100th Anniversary of the Nobel peace Prize, internationell litteraturkonferens, arrangerad av The Royal Ministry of Foreign Affairs, The University of Tromsø, The Norwegian Nobel Institute, The Norwegian Association of Authors, The Nordland Academy of Arts and Sciences, och Ordkalotten – Tromsø International Literature Festival, Tromsø 3–5 september 2001.

• deltagande i organisering av Women’s Worlds Conference. Seventh International Interdisciplinary Congress of Women, Universitetet i Tromsø, 20–26 juni 1999.

• koordinator för Institutt- og forskerforum for lærere, dr. art- og hovedfagsstudenter, Institutt for Allmenn Litteraturvitenskap, Tromsø, vårterminen 1998.

• deltagande i arrangemang av Interart, internationell konferens vid Lunds universitet, 15–19 maj 1995.

Inviterad föredragshållare/keynote

• ”Concrete poetry in Scandinavia – two examples”, Benares Hindu University, Indien,12 januari 2012.

• ”Den moderna diktens former – avantgardets väg”, professorsinstallationsföreläsning, Karlstads universitet, den 14 september 2011.

• ”Att framföra dikten. Det nordiska neoavantgardets tvärestetiska performance”, Svenska institutets i Athen gästhem i Kavalla, den 22 mars 2011.

• ”Bruno K. Öijer – performance och avantgarde”, Lundensiska litteratursällskapet, 23 november 2009.

• ”Den moderna diktens former – avantgardets väg”, provföreläsning för professorat, Nordica, Helsingfors universitet, den 10 februari 2009.

• ”Svensk expressionism”, provföreläsning för lektorat, universitetet i Ghent, den 2 juni 2008.

• ”’Det finns ett joller över jord’. Den moderna diktarens fascination för psykosens språk”, Åbo Poesidagar 2008, Åbo 4–5 april 2008.

’Häng poeterna så lyriken får leva!’. Bruno K. Öijer och sjuttiotalets stencilrevolution”, Universitetet i Växjö, 23 maj 2005.

”’TILL POESINS FEGAAA KONTORISTER!’. Bruno K. Öijer och det tidiga sjuttiotalets avantgarde”, Poesifestivalen i Nässjö, 19–22 augusti 2004.

• ”Bruno K. Öijer och nittonhundrasjuttiotalets avantgarde”, Ismer og avantgarder (Isms and Avant-Gardes), Center for Modernismeforskning, Aalborgs universitet, 25–26 november 2002.

”'Vi lever i ett sönderfall'. Ruin och melankoli hos Bruno K. Öijer”, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, Turkiet, 3 oktober 2001.

• ”Från nidungsverk och nidvisa till modern parodi – några nedslag i det sista millenniets svenska litteratur”, Föreningen Norden, Tromsø, 22 september 1999.

Deltagande i seminarier/konferenser med föredrag

• ”Bruno K. Öijer och undergångens metaforik”, Visuell estetik, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Kiljava, Finland 25 juli–1 augusti 1998.

• ”Ärlighet och autenticitet. Bruno K. Öijers romantiska avantgardeposition?”, Romantikkredsen, Nordisk Sommer-Universitet, Rom 15–18 mars 1999.

• ”The Beat Performance. Allen Ginsbergs ’Howl’ – lyrik, dramatik eller Allkunstwerk?”, Genre – ph.d.-kursus i litteraturforskning, Sandbjerg gods, Danmark 26–30 april 1999.

• ”Suspicion in the Ear. The Space of Reading (poems)”, Sansernas estetik, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Vallekilde Højskole, Danmark 31 juli–7 augusti 1999.

• ”Avant-garde, Vanguard or ’Avant-Garde’. What we are talking about when we are talking about avant-garde”, Rethinking the Avant-Garde: Between Politics and Aesthetics, University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA, 14–15 april 2000.

• ”Avant-garde, Vanguard or ’Avant-Garde’. What we are talking about when we are talking about avant-garde”, DeConstructing Agency. The Question of Representation, Universitetet i Tromsø, 5–6 maj 2000.

• ”Sense/nonsense. En komparativ analys av poesins och psykosens språk”, Sansernas estetik, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Bolkesjø, Norge 27 juli–3 augusti 2000.

• ”’Mellem livshunger og dødsangst’. Den danska 80-talspoetiken”, Sansernas estetik, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Bolkesjø, Norge 27 juli–3 augusti 2000.

”Outsidern och frånvaro–närvaro-problematiken”, Media-philosophy, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Vanajanlinna, Finland 28 juli–4 augusti 2002.

• ”Öijer, Ong och oralitetens omedelbarhet”, Media-philosophy, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Vanajanlinna, Finland 28 juli–4 augusti 2002.

• ”Avant-garde, Vanguard or ’Avant-Garde’. What we are talking about when we are talking about avant-garde”, The Return and Actuality of the Avant-Garde, Hald, Danmark 20–23 maj 2003.

• ”Media as Body/Body as Media. Åke Hodell’s Screenplay Lågsniff and the Swedish Neo-Avant-Garde”, Media and the Body, Media-philosophy, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Reykjavik, 24–30 juli, 2004.

• ”’DEN LAGLÖSA FANTASIN TILL MAKTEN!’. Det svenska 70-talsavantgardets uppror mot den rationella poesin”, Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute, International Association of Scandinavian Studies (IASS), Skandinavistik, Universität Wien, Österrike 2–7 augusti 2004.

• ”The Poetics of Søren Ulrik Thomsen and Pia Tafdrup: A Comparative Study”, Comparing European Modernisms. The Future of Comparative Literature and the Nordic Perspective, Helsingfors, Finland, 2–4 september 2004.

• ”Det svenska sextiotalsavantgardet i en nordisk kontext. Ett försök till placering”, Nordisk lyrisk modernism, Lund, Sverige, 23–26 september 2004.

• ”’Heller ikke i dette skrift er det uudsigelige sagt’. Det nordiska efterkrigsavantgardets poetologi – exemplen Fahlström, Hodell & Højholt”, Den nordiske etterkrigslyrikkens poetologi, Tromsø 10–12 februari 2005.

”’Gäaeiouuåwrna’”. Den affektiva affektlösheten i avantgardets text-ljudkompositioner”, Affekt i kunst, musikk og litteratur, Teknologi, Informasjon, Estetikk – krets i Nordisk Sommer-Universitet, Köpenhamn, 1–3 april 2005.

• Respondent på föredrag av Torgeir Skorgen (Universitetet i Bergen): ”Kulturell dialogisme som hermeneutisk utopi? Bakhtinianske perspektiver på multikulturalismens krise”, Kulturell dialogisme: Ytringen, Nordiskt Bachtin Sällskap, Universitetet i Bergen, 26–28 maj 2005.

• ”’GRRRRR blop spfnumpf!’. Det nordiska 60-talsavantgardets gränsöverskridanden”, Gränser i nordisk litteratur, International Association of Scandinavian Studies (IASS), Åbo universitet, Finland 2–7 Augusti 2006.

• ”Guru Papers. The Rise and Fall of a Little Magazine”, Little Magazines, Nordisk Netværk for Avantgardestudier, Köpenhamn, Danmark 22–24 September 2006.

• ”’i stedet for stedet’. Var äger dikten rum hos Öyvind Fahlström & Per Højholt?”, Nordisk lyrisk modernism, Aalborg, Danmark, 28–29 september 2006.

• ”Demokratins kultursyn. Den nya konsten anno 1962 – Bengt Nerman och Rondo årgång 2”, 1962, Media-philosophy, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Bergen, Norge, 16–18 mars 2007.

”Stockholm. The Nordic Melting Pot of the 1960s”, European Literary Cities and Literary Circles. Meeting/Melting Places for Travelling Authors and Different Languages in the 18th, 19th and 20th Centuries till the Present, Universita di Bologna, 27 maj–2 juni 2007.

• ”Performing the Poem. The Cross-Aesthetic Art of the Nordic Neo-Avant-Garde”, The Angel of History, Nordisk Förening för Litteraturforskning (NORLIT), Helsingfors 15–18 augusti 2007.

• ”Stockholm. The Capital of the Nordic Avant-Gardes of the 1960s”, Capitales culturelles et Europe du Nord, L’Université Marc-Bloch en collaboration avec le réseau de compétences en études scandinaves EUCOR, Strasbourg 6–8 september 2007.

• ”Music for Lettuce. The Violent Reception of the Nordic Neo-Avant-Garde”, Avant-Garde and Violence, Nordisk Netværk for Avantgardestudier, Reykjavik 29–30 september 2007.

• ”Valfrändskaper. Översättning och nordiska språk i avantgardetidskrifterna Rondo, ta’ och Profil (1966–1968)”, Nordisk lyriktrafik, Nordisk modernistisk lyrikk, Högskolen i Agder, Kristiansand 4–5 oktober 2007.

• ”Var Profil avantgarde 1965–1968? Om kanonskrivning i Profil i ljuset av publicerade översättningar”, Norsk avantgarde. A Contradiction in Terms?, Tromsø 9–10 maj 2008.

• “Att framföra dikten. Det nordiska neoavantgardets tvärestetiska performance”, IKL-seminar Tromsø 19 maj 2008.

• Panel: ”(De)Centralizing the Avant-Garde – Paris and Scandinavia”, Per Bäckström Tromsø (chair, organizer), Sylvain Briens Strasbourg, Thomas Hunkeler Fribourg, Klaus Müller-Wille Basel, Europe! Europe?, European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), Ghent 29–31 maj 2008.

• “Att framföra dikten. Det nordiska neoavantgardets tvärestetiska performance”, Nordisk drama. Fornyelser og transgresjoner, IASS, Gdansk 4–9 augusti 2008.

• ”Les poètes maudits. Bruno K. Öijer, Chivas Regal and Paris”, Literary Cities and Literary Circles in Europe. Meeting and Melting Pots for Literature and Languages from 1700 till the Present in Cities like, for example, Copenhagen, Berlin, Brussels, Vienna, Paris, Madrid, Rome and Venice, Universita di Bologna, 31 augusti–6 september 2008.

”Valfrändskaper. Översättning och nordiska språk i avantgardetidskrifterna Rondo, ta’ och Profil (1966–1968)”, Nordisk lyriktrafik, Nordisk modernistisk lyrikk, Högskolan i Gävle, 9–10 oktober 2008.

• ”Crush the assholetters between the teeth. Language grotesque explained and exemplified from Henri Michaux and Gunnar Ekelöf”, Modernism studies Association (MSA), Nashville, Tennessee USA, 13–16 november 2008.

”Tight Pants. The Anti-Aesthetics of Iggy & The Stooges”, Media-philosophy, krets i Nordisk Sommer-Universitet, Reykjavik 27–29 mars 2009.

• ”Norwegian Avant-Garde – a Contradiction in Terms? How to write a history of the denied”, Historizing the Avant-Garde, Köpenhamn 20–22 november 2009.

• Respondent på föredrag av Helge Vidar Holm ”Flaubert som historiograf”, Bachtin og Intermedialitet, Växjö universitet, 3–4 december 2009.

• "'tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik'. Öyvind Fahlströms översättningsstrategier, Översättning – adaption, interpretation, transformation, International Association of Scandinavian Studies (IASS), Lunds universitet, 3–7 augusti 2010.

•”Öyvind Fahlströms konkreta poesi. Materialitet och performance”, Materialitet, Mittuniversitetet, Härnösand 3-4 februari 2011.

• ”Words as Things. Concrete poetry in Scandinavia”, Transfers, appropriations and functions of avant-garde in Central and Northern Europe, Centre Interuniversitaire d’Études Hongroises et Finlandaises (CIEH&CIEFi – Paris 3) & l’institut Finlandais de Paris, Paris 23–24 september 2011.

• ”Lyrikperformance och rocklyrik”, Utenfor bokrammen. Den modernistiske poesiens mange medier, Helsingfors universitet 29–30 september 2011.

• ”The Nordic Neo-avant-garde in the 1950–60s – Art and media attacked”, Media Acts, 10th Nordic Society for Intermedial Studies (NorSIS) international conference, NTNU, Trondheim 26–28 oktober 2011.

• ”Performativity and Materiality. Öyvind Fahlström's Neo-Avant-Garde Art”, Material Meanings, Third Biannual Conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), University of Kent, Canterbury, England 7–9 september 2012.

• ”Medialiseringens maskulinitet i lyrikperformance och rocklyrik – en skiss”, Lyrik och kön, Nordisk modernistisk lyrikk, Karlstads universitet, 4–5 oktober 2012.

• ”Words, Bodies and Performativity in Nordic Poetry – from Jan Erik Vold to Dimmu Borgir, Popmodernism,krets i Nordisk Sommer-Universitet, Åbo, Finland, 15–17 mars 2013.

• ”Accept that poetic experiences can be developed by linguistic events and facts" Concrete Poetry in Scandinavia”, Alternative Modernisms, Cardiff, Wales, 15–18 maj 2013.

• ”The Intermedial Cluster – Åke Hodell's Lågsniff ”, Rethinking Intermediality in the Digital Age, International Society for Intermedial Studies (ISIS), Sapientia Hungarian University in Transylvania, Cluj-Napoca, Rumänien, 24–26 oktober 2013.

• ” ’All people are different, but everyone is of equal worth’ – Three utopian manifestoes by Öyvind Fahlström (1928–76)”, Utopia, Fourth Biannual Conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), Helsingfors universitet, Helsingfors 29–31 augusti 2014.

• ” ’The Trumpet in the Bottom’. Öyvind Fahlström and the Uncanny”, Gothic and Uncanny Explorations, Karlstads universitet, Karlstad 10–12 september 2014.

• ”Play, performance and media flow in Öyvind Fahlström’s radio play The holy Torsten Nilsson”, Play / Perform / Participate, International Society for Intermedial Studies (ISIS), Utrecht, Nederländerna, 16–18 april 2015.

• ”From book to performance and back. Öyvind Fahlström’s ’The Large and the Small’ and The holy Torsten Nilsson”, The Book to Come, Nordisk Förening för Litteraturforskning (NORLIT), Göteborg 20–22 augusti 2015.

• ”Kisses Sweeter than Wine. Öyvind Fahlström – the Swedish neo-avant-garde’s driving force in New York”, Avant-garde Migrations, Comparative Avant-garde & Modernisms, Lissabon 19–21 nov 2015.

• ”The Inoperativeness of Art. Öyvind Fahlström’s Concrete Poetry”, Experiments in Contemporary Poetry, Centre for Research in Contemporary Poetry (CERCOP), Aalborg 3–5 dec 2015.

• ”’Det er meningsløst at opretholde grænser mellem kunstarterne’. Öyvind Fahlströms processuella och performativa konst”, Gränsöverskridande, Ämneskonferens i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 11–13 maj 2016.

• ”The Potentiality of Art. Öyvind Fahlström’s Concrete Poetry”, Quest & Investigation, European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM), Rennes, 1–3 juni 2016.

• ”Författarsubjektets kompression och expansion. Öyvind Fahlström och Dan Turèll”, Forfatterroller, Nordisk lyrisk modernisme, Färöarna, 3–4 oktober 2016.

• ”’Transmediation as Strategy’. Öyvind Fahlström’s Performance Kisses Sweeter than Wine”, Transmediations! Communication across Media Borders, Linnéuniversitetet Växjö, 13–15 oktober 2016.

• ”Mediatized Authenticity. Öyvind Fahlström’s Performance ’Kisses Sweeter than Wine’”, Authentic Artifice, 3rd International Colloquium – International Society for Intermedial Studies (ISIS), Université de Montréal, Montréal, Canada 18–20 maj 2017.

• ”’Jag vill inte ha en tjej som du’. Kärlekslyrik i nordisk punk”, Poplyrik. Den nordiske poesis nærvær i hverdagen, Nordisk lyrisk modernisme, Åbo, 28–29 september 2017.

• ”Confluences of Performance, Film and Media. Öyvind Fahlström’s Performance Kisses Sweeter than Wine (1966)”, Symbiotic Cinema: Confluences Between Film and the Other Media, 24th SERCIA Conference, 6–8 sep 2018, Linnéuniversitetet.

• ”Politics and play. Öyvind Fahlström’s Performance Kisses Sweeter than Wine (1966)”, Performance, Politics, and Play, The International Society for Cultural History (ISCH), 13–16 sep 2018, New York City.

• ”Authenticity through the Anti-Aesthetics of Rock”, Popular Music Discourses: Authenticity and Mediatization, Karlstads universitet, 13–14 november 2018.

”Authenticity through the Anti-Aesthetics of Rock. The Anti-Aesthetics of Rock from Iggy Pop to Joy Division”, The Popularity of Words and Music, The Forum of the International Association for Word and Music Studies (WMAF), 22–24 nov 2018, Düsseldorf.

• ”Öyvind Fahlström’s radio compositions Fåglar i Sverige & Den heliga Torsten Nilsson”, Tuning in to the Neo-Avant-Garde, 28–29 nov 2018, universitetet i Gent, Gent.

• ”Translation and mistranslation of Öyvind Fahlström’s manifesto ’HÄTILA RAGULPR PÅ FÅTSKLIABEN’”, Scandinavian Languages and Literatures in the World – Prospects and Challenges, Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS), Lunds universitet, 16–18 maj 2019, kommande.

• ”Öyvind Fahlström’s criticism of the Welfare State”, Money and Literature: Wealth, Finance, Aesthetics, The Nordic Association for Literary Research (Norlit), Köpenhamns universitet, 14–16 augusti 2019, kommande.

Deltagande i seminarier/konferenser utan föredrag

Se separat lista.

Vetenskaplig förmedling

”Bruno K. Öijer ligger rätt i tiden”, Svenska Dagbladet, 24 september 1995 (5 s).

• Konferencier på Lyrikkafton med Marion Palmer och Morten Øen, Studentuka i Tromsø, 9 mars 1997.

• Konferencier på Lyrikkafton med Cathrine Grøndahl, Øyvind Berg och Liv Lundberg, Studentuka i Tromsø, 21 februari 1999.

• stånd för norsk avantgardeforskning, på Tekstallianse, mässa för småförlag, unglitterära tidskrifter och författare, Litteraturhuset Oslo, 23–24 augusti 2008.

ett hundratal recensioner publicerade i Göteborgs Tidningen (GT) och Nordvästra Skånes Tidningar (NST) 1995–2000.

Forskningsuppehåll vid annan institution

forskningsfritt (sabbatical), Oslo hösten 2008, anknuten till Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.

• forskningsfritt (sabbatical), Paris läsåret 2005/2006. Jag följde bl.a. studier i franska, Institut Catholique de Paris. Institut de langue et de culture françaises.

• Svenska forskningsinstitutet i Alexandria, Egypten, 14 april–11 maj 2002.

• studier i franska, Institut Catholique de Paris. Institut de langue et de culture françaises, 1 augusti 1991–31 januari 1992.

Handledningserfarenhet

• huvudhandledare för doktorand Alexander Kofod-Jensen, Karlstads universitet, antagen 2016, med projekt om ”The Perpetrator’s Gaze: Postmemory and Perception in literature after The Second World War”.

• huvudhandledare för doktorand Kari Løvaas, Karlstads universitet, antagen 2013, med projekt om ”Det nakne livet og retten til å finnes”.

• huvudhandledare för doktorand Djamila Fatheddine, Karlstads universitet, antagen 2013, med projekt om ”Den kroppsliga läsningen - villkor för grundskolans litteraturundervisning”.

• huvudhandledare för doktorand Morten Feldtfos Thomsen, Karlstads universitet, antagen 2011, med doktorsavhandling Scenes of Writing, Scenes of Looking: Don DeLillo, Claus Beck-Nielsen, and the Politics of the Novel, disputation 1 september 2016.

• handledare för ph.d.-student Judy Au, med doktorsavhandling: Reading websites as places. Two case studies of exploratory digital documents, disputation februari 2009.

• handledare för fem magister-/masterstudent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 2013–18.

• examinator och huvudansvarig för avancerad och doktorandnivå i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, sedan 2010.

• handledning av sex hovedfags- och mastersstudenter till examen, fem i Dokumentasjonsvitenskap 2005, 2007, 2008, 2009 och en i Kunstvitenskap 2007, Universitetet i Tromsø.

Undervisningserfarenhet

• professor i litteraturvetenskap, sedan 2010.

• førsteamanuensis på Institutt for Dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2000–2010.

• undervisning på engelska om Informationsteknologi på Barents Library School II: Environemental information, Universitetet i Tromsø, juni 2000, och maj 2001.

• amanuensis i Bibliotekskunskap vid Institutt for Dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø, hösten 1999.

• undervisning på timlärarbasis vid Institutt for Allmenn Litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1996–1999, motsvarande undervisningsplikt för førsteamanuensis.

• undervisning hovedfag på timlärarbasis vid Institutt for Nordisk, Universitetet i Tromsø, hösten 1997.

• undervisning vid AMU (arbetsmarknadsutbildning) som timlärare eller anställd 1981–1985, 1989–1994.

Pedagogik

Universitetspedagogisk Seminar (UPS), Universitetet i Tromsø, hösten 2006.

Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene, Workshop, Centre de cooperation franco-norvegienne en sciences sociales et humaines, Paris 26– 27 oktober 2005.

Kurs i forskningsveiledning, Universitetet i Tromsø, våren 2004.

Studiekvalitetsuke: strategier for alternativ, effektiv studentsentrert læring, Professor Alan Jenkins från Oxford Brookes University, Tromsø, Norge 13–17 september 1999.

Kurs i kommunikation (förberedande pedagogisk utbildning), Lunds universitet, vårterminen 1995.

Administrativ erfarenhet

• medlem av professorskollegiet vid Karlstads universitet, sedan 2012.

• medlem av professorskollegiet vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet, sedan 2013.

• medlem av Institutionsrådet, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, sedan 2013.

• medlem i evalueringsgrupp av litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, Universitetet i Örebro och Mälardalens universitet, 2011.

• medlem i rådsgrupp med ansvar för humanioras forskningsbudget, Karlstads universitet, 2010–2012.

• medlem i grupp med ansvar för att formulera Estetisk-filosofisk fakultets målbeskrivning 2012–2013, Karlstads universitet, läsåret 2010–2011.

• medlem i rådsgrupp för Avdelning för humaniora och genusvetenskap, Karlstads universitet, läsåret 2010–2011.

• styresmedlem Ordkalotten, en litteraturförening i Tromsø, 2007–2008.

• emnesansvarig för Bibliotekskunnskap, hösten 2006–våren 2008.

• koordinator (en av tre) för Institutt for Kultur og Litteraturs forskerseminar våren 2005–våren 2006, Universitetet i Tromsø. Huvudkoordinator våren 2005.

• fagkoordinator för Faggruppen for dokumentasjonsvitenskap, hösten 2004.

representant i Fakultetsstyret for Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø, 2001–2002.

• assistentarbete på Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 1995–96.

• arkiv- och dokumentationsarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, våren 1995.

Övriga meriter

• arbete som civilingenjör på datorföretaget Edebe RASAB i Malmö 1986–1989.

• kulturjournalistik på frilansbasis på Nordvästra Skånes Tidningar och Göteborgs-Tidningen, 1995–2001.

• deltagande på kursen How to write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme, dr. Sean McCarthy Hyperion ltd., EU søknadsskrivekurs, Tromsø 13 januari 2005.

• Medlem i Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFF) 2004–2017.

• Medlem i Sveriges Författarförbund (SFF) sedan 2004.

• Medlem i Svenska Vitterhetssamfundet.

• Medlem i Vilhelm Ekelund-Samfundet.

• Medlem i Gunnar Ekelöf-Samfundet.

• Medlem i Anna Rydstedt-Samfundet.

Till Per Bäckström’s huvudsida
Per Bäckström’s main page
Ansvarig för sidan Per Bäckström – per.backstrom[at]kau.se.
Senast uppdaterad 26 mars 2019.