Linnéuniversitetet

Fakulteten för konst och humaniora


English version

Per
Per Bäckström

affilierad professor vid Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), Linnéuniversitetet från 2019

professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet 2010–2019

førsteamanuensis på Institutt for Dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2000–2010

(filosofie doktor, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet)

Koordinator för Norge i Nordiskt nätverk för avantgardestudier

e-post: per.backstrom[at]kau.se


Pågående forskning:

Öyvind Fahlström – monografi

•The Anti-Aesthetics of Rock – monografi


 

Biografi
Biografi
Forskningsprojekt
Abstract
Publikationer
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae


Ansvarig för sidan: Per Bäckström. Senast uppdaterad 20 juni 2019