KAU Karlstads universitet

Fakulteten för samhällsvetenskap och humaniora


English version

Per
Per Bäckström

professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet

(filosofie doktor, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet)

Koordinator för Norge i Nordiskt nätverk för avantgardestudier

e-post: per.backstrom[at]kau.se


Pågående forskning:

Öyvind Fahlström – monografi


 

Biografi
Biografi
Forskningsprojekt
Abstract
Publikationer
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae


Ansvarig för sidan: Per Bäckström.
Senast uppdaterad 5 maj 2017